Post: : Admin

Chùa Đại Từ Ân - Hà Nội tọa lạc tại thị trấn Phùng huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội là nơi giáo dục đào tạo Tăng Ni trẻ tài đức cho mai hậu, đây chính là cơ sở tu tập nổi tiếng xứ Hà Thành.
Chùa Đại Từ Ân - Hà Nội nơi đào tạo Tăng Ni tài

Phương Hải