Post: : Admin

Đạo sĩ A-tư- đà (Asita), một ẩn sĩ khổ hạnh nghe tin hoàng tử ra đời, người có thể cứu nhân loại thoát khỏi khổ đau sanh tử. Với lòng khát khao chánh pháp, đạo sĩ đến cung vua Tịnh-Phạn và trịnh trọng tới gần khuê phòng của các cung phi mỹ nữ. Tuổi tác và học thức của đạo sĩ đã đem lại cho ngài một nhân cách cao quí.Tiên tri A-tư-đà xem tướng tại cung vua Tịnh-phạn. Ảnh: tư liệu

Tiên tri A-tư-đà xem tướng tại cung vua Tịnh-phạn. Ảnh: tư liệu


A-tư-đà tu luyện lâu năm, ông đã đắc năm phép thần thông, có khả năng đoán biết vận mệnh trong tương lai. Từ trên núi cao, ông đã biết việc thái tử ra đời và sẽ là người cứu độ chúng sanh sau này. Ông liền xuống núi mà đi đến thành Ca-tỳ-la-vệ, xin vào ra mắt vua Tịnh-phạn.


Đức vua từ lâu đã nghe danh và rất kính trọng ông, vì biết ông là người đạo cao đức trọng, lại giỏi đoán vận mệnh. Vua liền tiếp rước ông theo đúng nghi lễ rất trang trọng mời Đạo sĩ A-tư-đà đến xem tướng cho thái tử Tất-đạt-đa. Nhận thấy hoàng tử có nhiều dấu hiệu vạn năng. Ngài chăm chú nhìn hoàng tử rồi bất giác thở dài, ngước mắt nhìn trời với đôi mi chứa chan lệ thắm.


Thấy A-tư-đà khóc, vua Tịnh-phạn lo ngại cho con mình. Vua hỏi đạo sĩ: Tại sao Tiên A-tư-đà xem tướng xong thở dài, mắt nhuốm lệ?

Sau này Thái tử sẽ thành tựu muôn ngàn công nghiệp vinh quang. Điều tôi ưu sầu là vì buồn cho thân phận bất hạnh của tôi. Nay được thấy thái tử ra đời, biết rằng ngài sẽ diệt trừ nạn khổ cho hết thảy chúng sanh, song lại đã đến lúc tôi phải lìa bỏ cõi đời, không được nghe những lời vàng ngọc của ngài thuyết giảng.


Câu 2: Phật Thích Ca là ai ?


a. Siddhartha (Tất-đạt-đa)


b. Bimbisāra (Tần-bà-sa-la)


c. Suppabuddhasakka (Thiện Giác)


Nguyên Xuân tổng hợp