Post: :

Do bệnh duyên vô thường, HT.Thích Toàn Đức đã thu thần viên tịch tại tiểu bang Texas - Hoa Kỳ trong lúc đang đi Phật Sự tại chùa Viên Thông khi vừa đến Hoa Kỳ 24 tiếng. Trụ thế 79 nămChân dung HT.Thích Toàn Đức - trưởng BTS Phật giáo Lâm Đồng HT.Thích Toàn Đức - UV HĐTS TW GHPGVN. - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng- Viện Chủ chùa Linh Thắng (Di Linh) - Hiệu Trưởng trường Trung cấp Phật Học tỉnh Lâm Đồng Thành kính Đảnh lễ HT.Thích Toàn Đức-UV HĐTS TƯ GHPGVN, trưởng BTS PG Lâm Đồng, viện chủ chùa Linh Thắng huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng tân viên tịch. Nhục thân của Hòa thượng được đưa từ Mỹ về Việt Nam, do đó thời gian Tang lễ, nhập kim quan, phụng tống kim quan sẽ cập nhật tại Phật học đời sống. Mời quý vị theo dõi Hạo Nhiên