Post: : Admin

Ở những nơi thiếu thốn, khắc nghiệt và khô khan nhất hành tinh, hạt giống Bồ-đề đang nảy nở. (Tanzania - Châu Phi)
Các em nhỏ trong trang phục áo tràng (Việt Nam) xếp hàng ngay ngắn lần lượt đến tắm Phật do sự hướng dẫn của một vị sư áo vàng. Trên những nét mặt ngây ngô thích thú bước lên bục, đây là lần đầu tiên được múc vá (môi) nước tắm Đức Phật.

Trong lúc tắm Phật các em đọc Sadhu, sadhu nghĩa là Lành thay, lành thay! Sau khi tắm Phật xong mỗi em chắp tay xá xong trở về vị trí của mình.

Vị sư cung kính cầm tay hướng dẫn em cách múc nước tắm Phật.

Châu Phi: Tanzania các em nhỏ hoan hỷ cùng nghi thức Tắm Phật

Châu Phi: Tanzania các em nhỏ hoan hỷ cùng nghi thức Tắm Phật

Tượng Đức Phật sơ sanh Thích Ca Mâu Ni bằng đồng đen đứng trên con voi. Đây là hình ảnh hiếm có mà Đại đức Thích Tâm Nguyên thực hiện tại Tanzania Châu Phi.


Không chỉ riêng các em nhỏ mà lẫn các thanh niên cũng hoan hỷ, lạ lẫm hết sức khi mình làm được việc ý nghĩa này.


Diệu Quán