Post: : Admin

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dạy, ta có thêm ngày mới để yêu thương...!
Cuộc sống là sự hòa hợp và tương hỗ lẫn nhau, không có sự sống nào là độc lập riêng lẻ. Cũng giống như một bông hoa gồm nhiều cánh hoa ghép lại mà thành. Và ta cũng là những cánh hoa để ghép lại thành một bông hoa " Tình Bạn". 
Xin cảm ơn các cánh hoa "Tình Bạn" đã tạo thành " bông Hoa Tình Bạn" cho tôi...!!!

Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ va hạnh phúc với chính mình!

Chào ngày mới cùng thiên nhiên

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ-tát.


Một Người Bạn