Post: : Admin

Mời quý thính chúng nghe bài pháp 'Chánh niệm mới rõ đúng sai' do HT Thích Giác Viên chia sẻ tại chùa Từ Đức - Nha Trang
Chánh niệm mới rõ đúng sai - HT Thích Giác Viên

HT Thích Giác Viên