Post: : Admin

Cầu nguyện có lợi ích gì? đây là chủ đề của bài pháp do TT Thích Viên Trí thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp. Câu hỏi chung dành cho tất cả mọi người.
- Ai làm chủ cuộc đời của bạn - TT Thích Viên Trí
- Tình nghĩa vợ chồng - TT Thích Viên Trí
- Cách hành xử của người giải thoát - TT Thích Viên Trí