Post: : Admin

Câu đối Tu Viện Quảng Đức - Australia do Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, Cố Thượng Tọa Thích Hạnh Niệm.Câu đối Tu Viện Quảng Đức - Australia

Cách phi trường quốc tế Melbourne 15 phút lái xe, lấy Western Ring Road và exit vào Hume High Way, sau đó quẹo trái từ đường Sydney road, đi vào con đường Lynch thân thương là Bảo Tháp Tứ Ân và cổ lầu của chánh điện Tu Viện Quảng Đức, tọa lạc tại số 105 Lynch Road, vùng Fawkner, đây là ngôi Tu Viện Phật Giáo duy nhất trong thành phố Moreland, thuộc vùng Tây Bắc của tiểu bang Victoria. 


Ngôi Tu Viện do Thượng Tọa Thích Tâm Phương khai sơn từ năm 1990, đối diện bàn thờ Tổ là Án thờ hình Bồ Tát Quảng Đức cao 1m20, hai bên có hai câu đối tiếng Việt nói lên ý nghĩa tri ân và báo ân:


Ơn Tam Bảo Sư Môn Phụ Mẫu Trọn Đời Luôn Ghi NhớNghĩa Chúng Sanh Dân Việt Tổ Quốc Suốt Kiếp Nguyện Đáp Đền
Nhờ kết hợp tinh hoa kiến trúc cổ truyền Việt Nam với các yếu tố của phong cách kiến trúc phương Tây, Tu Viện Quảng Đức tại Melbourne, Úc Châu đã trở thành một trong những danh lam của Phật Giáo Việt Nam ở Hải Ngoại.

Câu đối của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ:

Quảng mạc thiên hoang cố lý, nhi phế hưng cạnh tẩu kinh đào, phiến diệp phù nang, quải nạp đằng la thử ngạn

Đức hành thế khoát tham phương, tỉ triêu lộ hàm huy diệu cảnh, không hoa thủy nguyệt, huyền hà bích lạc thần châu

Dịch nghĩa:

Chốn cũ dặm dài man mác, bởi phế hưng xô dậy sóng cồn, chiếc lá thuyền nan, vá áo chép kinh đất khách.

Đức tu mấy bước mù xa, tợ sương sớm nắng hồng đọng bóng, hoa trời trăng nước, ngân hà dằng dặc quê cha.


Câu đối của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc:

Quảng nhiếp hàm linh chân thật ngữ, chân thật ý, chân thật hành nghi 

Đức khai phương tiện như thị văn, như thị tư, như thị tu trì

Nghĩa là:

Quảng phương tiện, khai môn Vô lậu học, Văn – tư – tu chân thật pháp nhiệm mầu

Đức độ sanh, niệm đầu tịnh ba nghiệp, Thân – khẩu – ý ứng hiệp với hành nghi


Câu đối của Hòa Thượng Thích Huyền Tôn:


Quảng đại Tâm, pháp giới tùy duyên quy diệu dụng

Đức lưu Phương, Tăng già nhập thế hiển chơn như

Nghĩa là:

Tâm lớn bao la, cõi pháp giới theo duyên quay về nơi diệu dụng

Đức tỏa muôn phương, bậc Tăng già nhập thế bày tỏ lẽ Chơn Như.


Những câu đối do Thượng Tọa Thích Hạnh Niệm gởi từ Chùa Pháp Bảo, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam:

Quảng Đức già lam, khách địa thượng nhị thập niên, khẩn hoang tạo tự, linh Phật đạo, Bồ đề hoằng dương ư Úc quốc

Tứ Ân bảo tháp, ức hoài trung sổ kỷ tải, hiệp lực đồng tâm, sử Lạc Hồng chủng loại, vĩnh ký hướng Nam cương

Nghĩa là:

Quảng Đức tu viện, hai mươi năm trên đất khách, vỡ đất xây chùa, gieo mầm Phật pháp, để hạt giống Bồ đề, khắp lan trời 

Úc quốc

Tứ Ân bảo tháp, hai bốn tháng với lòng thành, chung tay góp sức, trúc móng tâm linh, cho đồng hương người Việt, luôn nhớ đất Nam ta


Và:

Quảng hoằng đại đạo, tiếp dẫn quần sinh, linh liễu hộ tức tâm thị Phật

Linh liễu thiên nhai, nhuận triêm vạn loại, tỷ hoát khai thị Phật tức tâm

Nghĩa là:

Quảng truyền đại đạo, dẫn dắt chúng sinh, khiến biết rõ tức tâm là Phật

Đức trải khắp trời, thấm nhuần muôn loài, cho thấy liền là Phật tức tâm

Những câu đối của đạo hữu Trần Triệu Khang:

Quảng Ðức Tự, Dấu chân vàng, Phật Ðà ngời ánh đạo

Thuận Duyên Lành, Quy Chánh Pháp, Tăng Chúng Sáng hạnh tu

Và:

Quảng Ðức Tự, ngôi Chùa thiêng, Phật hiển anh linh nơi xứ lạ

Vững Ðạo Tâm, tu Chánh Pháp, Ðạo vàng giải thoát cõi tâm linh

Những câu đối của cố Thượng Tọa Thích Quảng Hiện (1955-2002) đề tặng Tu Viện Quảng Ðức trong dịp Ngài ghé thăm Úc châu vào tháng 06 năm 2000:

Quảng Bá năm châu đèn trí tuệ sáng ngời Chánh Pháp truyền đi khắp xứ

Ðức truyền bốn biển nước từ bi rưới mát đạo mầu trải rộng mười phương

Và:

Quảng độ chúng sanh giữ trái tim son ngời Phật Pháp

Ðức trùm muôn loại đốt thân trí tuệ cứu quần sanh

Hay:

Tâm Từ toả khắp, rời quê hương dốc cả tín tâm, xây nền Chánh Pháp

Phương thảo thơm xa, nơi Úc quốc, trút dâng chí nguyện phụng sự nhân sinh


Xuân Nam


Mong quý bạn đọc gửi câu đối các ngôi chùa, thiền viện nơi mình đang sinh sống về tòa soạn qua email: phdoisong@gmail.com