Post: : Admin

Mùa Phật đản đến khắp nơi trang trí băng rôn, thơ đối kính mừng Phật đản, song đó câu đối Phật đản luôn sử dụng đi sử dụng lại một trong 2 câu.Khắp nơi đều sử dụng câu đối:

Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc - Ba ngàn thế giới đón Như Lai (tác giả Ngu Yên)

Hay là:

Vườn Lâm chợt thấy hoa đàm nở - Muôn vạn tin vui trổi nhịp đàn.

Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành - Vua Tịnh Phạn phước sanh con thảo.

Năm nay mùa Phật đản PL: 2562 đến, xin giới thiệu một số câu đối của tác giả Lê Đăng Mành.

Câu đối Phật đản PL: 2562 của Lê Đăng Mành

Quốc độ ta bà Đạt Đa khai tạng xả định đản sanh - Cung trời Đâu xuất Bồ-tát vén trăng vào thiền thị hiện.

Câu đối Phật đản PL: 2562 của Lê Đăng Mành

Bảy bước soi đường sen nâng gót từ bi - Hai tay chỉ lối trí mở mầm bát nhã

Câu đối Phật đản PL: 2562 của Lê Đăng Mành

Thái tử đản sanh khai nguồn vi diệu trí - Như Lai thị hiện mở ngõ đại bi tâm.

Câu đối Phật đản PL: 2562 của Lê Đăng Mành

Như Lai nhập thế Việt Nam nhuần nhị sắc cát tường - Thái tử vào đời đất nước thơm lừng hương an lạc.

Gội ân Như Lai bản quán thấm nhuần làn tịnh thủy - Lưu đức thiện thệ quê nhà nương náu đóa tường vân.


Quý thầy hay Phật tử thấy hay tiện bề sử dụng cho Đại lễ sắp tới. Mời quý vị đón đọc những câu đối Phật đản của Hòa thượng Thích Minh Cảnh.


Như Thị - Lê Đăng Mành