Post: : Admin

Phật học đời sống tuyển tập những câu đối, liễn, thơ dành cho các lễ tang Phật giáo.Câu đối, liễn các tang lễ Phật giáo

Thơ dùng trong tang lễ các bậc tu hành:

Bóng từ đã khuất non ngàn

Hương sen còn đọng mây vàng chơn như.

Dẫu mai đi khắp phương trời
Những lời thầy dạy đời đời khắc ghi.

Tông phong Tổ ấn gửi lại nong sông

Giáo hội môn đồ, ngàn thu vĩnh biệt.


Hữu vi là pháp vô thường
Sớm còn tối mất vô phương vững bền
Mệnh khi sanh diệt đã không
Niết bàn an lạc thong dong tháng ngày

Câu liễn dùng cho các lễ tang Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni:

-Hóa duyên ký tất
-Cao đăng Phật quốc
-Hội nhập ta bà

-Nhất tâm cầu nguyện


Câu liễn dành cho Phật tử, hương linh:

-Tang ký kỳ ai

-Ngàn thu vĩnh biệt

-Vãng sanh cực lạc

-Tây phương tiếp dẫn

-Nam Mô A Di Đà Phật