Post: : Admin

Câu đối thiền môn là nét đặc thù của những người chơi chữ, ngụ ý nhằm diễn tả một nét đẹp văn hóa phi vật thể, tôn vinh giá trị đạo đức, đạo lý, triết lý cũng như công hạnh của Phật hoặc chư Tổ vào từng câu đối.  Xin giới thiệu những câu đối Chùa Trúc Lâm xã Nhân Đạo huyện Đăk R'lấp tỉnh Đăk Nông do HT Thích Quang Đạo đặt cho đối.Câu đối Chùa Trúc Lâm - Đăk Nông

Nhân duyên vạn kiếp thầy trò đồng tâm kiến tạo đạo tràng nơi vườn Trúc

Đạo tình ngàn đời đệ huynh một dạ tuyên dương Phật pháp tại rừng Lâm

Câu đối Chùa Trúc Lâm - Đăk Nông

Trúc biếc hoàng hoa khai bát nhã độ hữu tình đăng giác ngạn

Lâm thiền tịnh diệu hiện chơn tâm kiến tự tánh tế mê xuyên


Phong Vân giới thiệu