Post: : Admin

Chùa Chánh Thiên tọa lạc tại đường Lê Trọng Tấn, xã Tân Hưng, Tp. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngôi chùa do Thượng tọa đạo hiệu Thích Tâm Nguyên làm trụ trì. Phật học đời sống giới thiệu một số câu đối chùa Chánh ThiênCâu đối chùa Chánh Thiên - Bà Rịa Vũng Tàu

Câu đối cổng tam quan chùa Chánh Thiên

Ngày nào vô minh chưa chấm dứt

Ngày đó phiền não đau khổ còn

Thượng tọa đạo hiệu Thích Tâm Nguyên trụ trì chùa Chánh Thiên

Thượng tọa đạo hiệu Thích Tâm Nguyên trụ trì chùa Chánh Thiên

 Câu đối chánh điện chùa Chánh Thiên

Câu đối chánh điện chùa Chánh Thiên

Tự viện trang nghiêm thiện tín thập phương lai tu học

Thiền môn thanh tịnh tăng ni tứ chúng ngộ chơn thường


Đăng Phật điện lễ từ dung ngưỡng nguyện dân an quốc thái

Nhập thiền môn tâm mặc niệm phủ kỳ chúng tịnh tăng hòa

Thích chủng thọ sanh trí tuệ viên dung thành chánh giác 

Ta bà thị hiện từ bi vô ngại độ quần mê


Chính thiên đại kiến thiền đường băng hạt bổng tiêu bất giác

Tâm nguyên quảng khai Phạm vũ cổ chung ngõa giải vô minh


Câu đối đài Di Lặc chùa Chánh Thiên

Tử trúc lục dương nam hải ngạn
Tánh phong minh nguyệt phổ đà sơn

Hạo Nhiên / Phật học đời sống