Post: : Admin

Sau một thời gian lâm trọng bệnh đã được Bác sĩ đã tận tình điều trị và chăm sóc nhưng Sư cô Thích Nữ Đàm Tâm đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch vào hồi 14h ngày 8 tháng 1 năm 2017 ( Tức ngày 11 tháng chạp năm Bính thân)Phó Trưởng Ban TT BTS Giáo hội PGVN tỉnh Thái Nguyên
UV UBMTTQVN tỉnh Thái Nguyên
Đại biểu HĐND TP Thái Nguyên
Trụ trì chua Y Na, xã Tân Cương TP Thái Nguyên
Trụ trì chùa Hương Sơn- phường Hương Sơn TP Thái Nguyên.

Sư cô Thích Nữ Đàm Tâm

Sư cô Thích Nữ Đàm Tâm

Sau một thời gian lâm trọng bệnh đã được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan Ban, Ngành, Đoàn thể, các giáo sư Bác sĩ đã tận tình điều trị và chăm sóc nhưng sư cô đã thuận theo lẽ vô thường và đã thâu thần thị tịch vào hồi 14h ngày 8 tháng 1 năm 2017 ( Tức ngày 11 tháng chạp năm Bính thân)


Lễ nhập kim quan vào hồi 10h ngày 9 tháng 1 năm 2017 ( tức ngày 12 tháng 12 năm Bính thân.
Lễ viếng vào lúc 12h cùng ngày 9 tháng 1 năm 2017 ( tức ngày 12 tháng 12 năm Bính thân.
Lễ nhập tháp từ 15h- 17h ngày 11 tháng 1 năm 2017 ( tức ngày 14 tháng 12 năm Bính thân).
Thay mặt Ban tổ chức

Trưởng ban
Thượng tọa Thích Nguyên Thành