Post: : Admin

Do bệnh duyên, Ni sư Thích Nữ Từ Dung đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 01 giờ 30 phút, 28-10-2017 (nhằm 9-9-Đinh Dậu) tại Tịnh Thất Thác Mơ khu 2 Thác Mơ, đường DT 741, thị xã Phước Long tỉnh Bình Phước. Trụ thế : 51 năm; Hạ lạp : 22 năm.Cáo phó: Ni sư Thích Nữ Từ Dung viên tịch ở tuổi 51


Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin: Ni sư Thích Nữ Từ Dung thế danh Hoàng Thị Dương sinh năm 1967, nguyên quán huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế xuất thân tu học tại Ni chúng Chùa Từ Thuyền (490 Lê Quang Định, 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh).


Do bệnh duyên, Ni sư Thích Nữ Từ Dung đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 01 giờ 30 phút, 28-10-2017 (nhằm 9-9-Đinh Dậu) tại Tịnh Thất Thác Mơ khu 2 Thác Mơ, DT 741, thị xã Phước Long tỉnh Bình Phước. Trụ thế : 51 năm; Hạ lạp : 22 năm.


Lễ nhập kim quan vào lúc 15 giờ 15 phút, ngày 28-10-2017 (9-9-Đinh Dậu). Kim quan Ni sư được an trí tại Tịnh Thất Thác Mơ khu 2 Thác Mơ, đường 741, thị xã Phước Long tỉnh Bình Phước.

Lễ viếng bắt đầu từ lúc 16 giờ 30 phút, ngày 28-10-2017 (9-9-Đinh Dậu) đến hết ngày 30-10-2017 (11-10-Đinh Dậu).

Lễ truy niệm vào lúc 8 giờ ngày 31-10-2017 (12-9-Đinh Dậu). Sau đó, cung tống kim quan Ni sư hoả táng tại Đài hoả táng Bệnh viện Nhân Ái xã Phú Văn huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước.


Trọng Tuyên / Phật học đời sống