Post: : Admin

Vô cùng kính tiếc, Ni sư Thích Nữ Ngộ Mai ​đã thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 30 tháng 1 năm 2022 (nhằm ngày 28 tháng 12 năm Tân Sửu) tại chùa Phật Minh số 69, ấp Hòa An, xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. TRỤ THẾ: 68 NĂM, HẠ LẠP: 32 NĂMCáo phó: Ni Sư Thích Nữ Ngộ Mai viên tịch vào ngày cuối năm

Môn phong Chùa Phật Minh và Môn Đồ Pháp Quyến vô cùng thương tiếc báo tin:

NI SƯ THÍCH NỮ NGỘ MAI

Thế Danh: Nguyễn Thị Liễu


- Trụ trì chùa Phật Minh, ấp Hòa An, xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

- Giám đốc điều hành Cơ Sở Xã Hội Ngoài Công Lập chùa Phật Minh.


Sau thời gian bệnh duyên, Ni sư Thích Nữ Ngộ Mai viên tịch đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 30 tháng 1 năm 2022 ( nhằm ngày 28 tháng 12 năm Tân Sửu ) tại chùa Phật Minh số 69, ấp Hòa An, xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
TRỤ THẾ : 68 NĂM

HẠ LẠP: 32 NĂM


- Lễ nhập kim quan chính thức được cử hành vào lúc: 6 giờ 00, ngày 1 tháng 2 năm 2022 (nhằm mùng 1 tháng 1 năm Nhâm Dần). Tại chùa Phật Minh, ấp Hòa An, xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
- Kim quan Ni sư được tôn trí tại chùa Phật Minh, số 69, ấp Hòa An, xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
- Lễ viếng bắt đầu từ lúc: 10 giờ 00, ngày 1/2/2022 ( nhằm mùng 1 tháng 1 năm Nhâm Dần).

- Lễ truy niệm được cử hành vào lúc: 6 giờ 00, ngày 4/2/2022 ( nhằm mùng 4 tháng 1 năm Nhâm Dần ), sau đó cung tống kim quan trà tỳ tại Đài hỏa táng Phúc Lạc Viên – Bến Tre.


Hương Trầm