Post: : Admin

Ngày 29-6, BTS GHPGVN H.Cẩm Mỹ, môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin: HT.Thích Trừng Chỉ, Chứng minh BTS GHPGVN H.Cẩm Mỹ, nguyên Chánh Đại diện Phật giáo H.Cẩm Mỹ, viện chủ chùa Long Sơn viên tịch.Do bệnh duyên, Hòa thượng đã thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 14 giờ, ngày 29-6-2018 (nhằm ngày 16-5-Mậu Tuất), tại chùa Long Sơn, ấp Suối Sóc, xã Xuân Mỹ, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Trụ thế: 82 năm. Hạ lạp: 55 năm.

Cáo phó: HT.Thích Trừng Chỉ viên tịch ở tuổi 82

Nhất tâm đảnh lễ Hòa thượng viện chủ Long Sơn đường thượng húy thượng Tâm hạ Hướng tự Trừng Chỉ hiệu Pháp Tuyên giác linh tôn sư.


Lễ nhập quan vào lúc 8 giờ, ngày 30-6-2018 (nhằm ngày 17-5-Mậu Tuất). Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Long Sơn, ấp Suối Sóc, xã Xuân Mỹ, H.Cẩm Mỹ.
Lễ viếng bắt đầu từ lúc 10 giờ, ngày 30-6-2018 (nhằm ngày 17-5-Mậu Tuất).
Lễ truy niệm vào lúc 8 giờ, ngày 4-7-2018 (nhằm ngày 21-5-Mậu Tuất). Sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Long Sơn, ấp Suối Sóc, xã Xuân Mỹ, H.Cẩm Mỹ.

Xuân Giao