Post: : Admin

Trưởng lão HT.Thích Thiện Huệ – Thành viên Hội đồng Chứng minh TƯ, Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, do niên cao lạp trưởng, viên tịch vào lúc 1g35’ hôm nay, 27/10/2019 (nhằm ngày 29/9 Kỷ Hợi), tại chùa Bát Nhã, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Trụ thế 91 năm, 64 Hạ lạp.Trưởng lão Hòa thượng sinh năm Tân Tỵ (1929), nguyên Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Tuy Phong; trụ trì chùa Bát Nhã (huyện Tuy Phong) và Tòng lâm Vạn Thiện (thành phố Phan Thiết).

Chân dung cố HT.Thích Thiện Huệ trụ trì chùa Bát Nhã viên tịch thọ 91 tuổi

Chân dung cố HT.Thích Thiện Huệ trụ trì chùa Bát Nhã viên tịch thọ 91 tuổi

Chân dung cố HT.Thích Thiện Huệ trụ trì chùa Bát Nhã viên tịch thọ 91 tuổi

Chân dung cố HT.Thích Thiện Huệ trụ trì chùa Bát Nhã viên tịch thọ 91 tuổi

Cáo phó: HT.Thích Thiện Huệ trụ trì chùa Bát Nhã viên tịch thọ 91 tuổi

Cáo phó: HT.Thích Thiện Huệ trụ trì chùa Bát Nhã viên tịch thọ 91 tuổi


Thông Báo của Ban trị sự tỉnh chỉ đạo Ban trị sự các Huyện, Thị Xã, Thành Phố treo Băng Rôn và Cơ rũ để tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Thiện Huệ tân viên tịch.
Nội dung băng rôn như sau:
* Lễ Tang cố Trưởng lão HT. Thích Thiện Huệ.
* Thành viên Hội đồng chứng minh TW GHPGVN.
* Chứng minh Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận.
* Viên tịch 27.10.2019, nhằm ngày 29.9. Kỷ Hợi. Lưu ý (4 hàng chung 1 Pano)

Toàn cảnh Ban tổ chức Lễ tang họp triển khai chương trình tang lễ cố HT.Thích Thiện Huệ

Toàn cảnh Ban tổ chức Lễ tang họp triển khai chương trình tang lễ cố HT.Thích Thiện Huệ

Toàn cảnh Ban tổ chức Lễ tang họp triển khai chương trình tang lễ cố HT.Thích Thiện Huệ

Toàn cảnh Ban tổ chức Lễ tang họp triển khai chương trình tang lễ cố HT.Thích Thiện Huệ

Toàn cảnh Ban tổ chức Lễ tang họp triển khai chương trình tang lễ cố HT.Thích Thiện Huệ

Toàn cảnh Ban tổ chức Lễ tang họp triển khai chương trình tang lễ cố HT.Thích Thiện Huệ

Toàn cảnh Ban tổ chức Lễ tang họp triển khai chương trình tang lễ cố HT.Thích Thiện Huệ

Toàn cảnh Ban tổ chức Lễ tang họp triển khai chương trình tang lễ cố HT.Thích Thiện Huệ

Toàn cảnh Ban tổ chức Lễ tang họp triển khai chương trình tang lễ cố HT.Thích Thiện Huệ

Toàn cảnh Ban tổ chức Lễ tang họp triển khai chương trình tang lễ cố HT.Thích Thiện Huệ

Quân Nam