Post: : 4

Do cao niên lạp trưởng, thuận thế vô thường, Hòa thượng Thích Thiện Cảnh đã viên tịch vào lúc 01h 00 phút ngày 18 tháng 05 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 01/07/2018) tại chùa Thiên Ân, trụ thế 86 năm, Hạ lạp: 63 năm.Ban Trị Sự GHPGVN huyện Xuân Lộc cùng môn đồ pháp quyến chùa Thiên Ân vô cùng thương tiếc báo tin:

Cáo phó: HT.Thích Thiện Cảnh viên tịch thọ 86 tuổi

Hòa thượng Thích Thiện Cảnh

Chứng minh Ban trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc
Nguyên phó Trưởng ban thường trực Ban trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc
Viện chủ chùa Thiên Ân, xã suối Cao huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai.

Do cao niên lạp trưởng, thuận thế vô thường, Hòa thượng Thích Thiện Cảnh đã viên tịch vào lúc 01h 00 phút ngày 18 tháng 05 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 01/07/2018) tại chùa Thiên Ân, Trụ thế: 86 năm, Hạ lạp: 63 năm.

Lễ nhập kim quan được cử hành vào lúc: 14h 00' ngày 18 tháng 05 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 01/07/2018) tại chùa Thiên Ân.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc: 07h 00' ngày ngày 19 tháng 05 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 02/07/2018) đến hết ngày 21 tháng 05 năm Mậu Tuất nhằm ngày 04/07/2018) tại chùa Thiên Ân.

Lễ truy điệu được cử hành vào lúc: 07h 30 phút và Cung tống kim quan nhập bảo tháp vào lúc 08h 00' ngày 22 tháng 05 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 05/07/2018) tại khuôn viên chùa Thiên Ân.

Nhật Nam