Post: : Admin

Phật giáo huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp vô cùng kính tiếc báo tin HT Thích Nhựt Minh viên tịch vào Lúc: Ngày 26 tháng 6 năm 2016 (Nhằm ngày 22 tháng 5 năm Bính Thân) TRỤ THẾ: 79 NĂM - HẠ LẠP: 49 NĂMGIÁO HỘI PHẬT GIAO VIỆT NAM HUYỆN CHÂU THÀNH BAN TRỊ SỰ
CÁO PHÓ
- Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Huyện Châu Thành
- Môn đồ, Hiếu quyến, Thiện nam, Tín nữ, Phật tử.

Cáo phó: HT Thích Nhựt Minh viên tịch
Cố Hòa thượng THÍCH NHẬT MINH
- Chứng minh Ban Trị Sự GHPGVN Huyện Châu Thành
- Viện chủ chùa Kim Phước

Đã Viên Tịch Vào Lúc: Ngày 26 tháng 6 năm 2016 (Nhằm ngày 22 tháng 5 năm Bính Thân)
TRỤ THẾ: 79 NĂM - HẠ LẠP: 49 NĂM

Lễ Nhập Kim Quan lúc: 11 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2016 (Nhằm ngày 22 tháng 5 năm Bính Thân)
Lễ Nhập Tháp lúc: 05 giờ, ngày 2 tháng 7 năm 2016 (Nhằm ngày 28 tháng 5 năm Bính Thân) Tại Khuôn Viên Chùa Kim Phước, Thị trấn Cái tàu hạ, Tỉnh Đồng Tháp

Kính Báo
Thường trực BTS. GHPGVN Huyện Châu Thành
Môn đồ, Hiếu Quyến