Post: : Admin

Cáo bạch: Cố trưởng lão Hòa Thượng Thích An Tạng. Chứng minh ban trị sự phật giáo quận 8. Viện chủ chùa Phổ Đà Sơn - Quận 8, Tổ Đình Huệ Hưng - Bình Thuận, Tổ Đình Đông Sơn - Quãng Ngãi tân viên tịch lúc 09h40' ngày 28-06-Bính Thân (31-07-2016) trụ thế: 87 năm Hạ lạp: 56 năm Cáo phó HT Thích An Tạng viên tịch

Chân dung cố HT Thích An Tạng

Lễ nhập kim quan lúc 18h00 ngày 31-07-2016 tại chùa chùa Phổ Đà Sơn - 491/21 Phạm Thế Hiển phường 6 - Quận 8 - Tp.HCM

Lễ động quan nhập bảo tháp ngày 04-08-2016. chùa Phổ Đà Sơn - Quận 8, Tp.HCM


Hữu Triết