Post: : Admin

Do cao niên lạp trưởng, Hòa thượng Thích Tắc Trụ thuận thế vô thường, đã an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc 0h30’ ngày 11/09/2017 (nhằm ngày 21/07/Đinh dậu) tại chùa Pháp Tịnh xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc tỉnh Long An. Trụ thế: 82 năm, Hạ lạp: 60 năm.NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin. Hòa thượng Thích Tắc Trụ  húy Lãng Xuyên, thế danh Biện Hữu Ca, sinh năm 1936, xã Mỹ Lộc huyện Cần Giuộc tỉnh Long An,  thuộc dòng Thiên Thai Giáo Quán Tông, đời thứ 23. Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An, cố vấn Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An.


Cố Đại Lão Hòa thượng Thích Tắc Trụ
*Chứng Minh Ban Trị Sự Phật Giáo Huyện Cần Giuộc
*Phó Tông Trưởng Thiên Thai Giáo Quán Tông
*Viện Chủ : Chùa Pháp Tịnh- Cần Giuộc-Long An
-Chùa Tân Hoà- Quận Tân Phú- TPHCM
-Chùa Pháp Thiện- Củ Chi-TPHCM
-Chùa Pháp Tuyền-Đức Hoà-Long An

Do cao niên lạp trưởng, Hòa thượng Thích Tắc Trụ thuận thế vô thường, đã an nhiên thâu thần thị tịch  vào lúc 0h30’ ngày 11/09/2017 (nhằm ngày 21/07/Đinh dậu) tại chùa Pháp Tịnh xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc tỉnh Long An. Trụ thế: 82 năm, Hạ lạp: 60 năm.

Lễ nhập kim quan vào lúc 11h00' ngày 11/09/2017 (nhằm ngày 21/07/Đinh dậu) kim quan được an trí tại Tổ đường chùa Pháp Tịnh xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc tỉnh Long An.

Lễ viếng vào lúc 15h00 ngày 11/09/2017 (nhằm ngày 21/07/Đinh dậu)

Lễ truy niệm 13h00' và phụng tống kim quan Nhập bảo tháp vào lúc 1400 ngày 14/09/2017 (nhằm ngày 24/7/ Đinh dậu) tại khuôn viên chùa Pháp Tịnh xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc tỉnh Long An.


Phong Vân