Post: : Admin

Cố Đại đức Thích Quảng Trí hiệu Hoằng Tín thế danh Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1980, nguyên giáo thọ, cựu quản chúng khóa III trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa, đã thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 14h50 ngày 09/07/2016 (nhằm 06/06/Bình Thân). Cáo phó: ĐĐ Thích Quảng Trí viên tịch

Cố Đại đức Thích Quảng Trí

Trường TCPH Khánh Hòa, Bổn sư và huynh đệ nhất tâm thông báo đến quý chư tôn đức và Phật tử.

Cố Đại đức Thích Quảng Trí hiệu Hoằng Tín thế danh Nguyễn Hữu Thành sinh năm 1980 nguyên giáo thọ cựu quản chúng khóa III trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa đã thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 14h50 ngày 09/07/2016 (nhằm 06/06/Bình Thân).

Trụ thế: 37 năm - Hạ lạp: 15 năm

Lễ nhập quan: 21h00 ngày 06/06/Bình Thân

Lễ tang được cử hành tại trường TCPH Khánh Hòa.

Lễ di quan, hỏa táng: 14h ngày 11/07/2016 (nhằm ngày 08/06/ Bính Thân) tại đài hỏa táng phía Bắc thành phố Nha Trang. Nhất tâm cầu nguyện giác linh Đại đức cao đăng Phật quốc.


Trưởng BTC tang lễ

Hiệu trưởng

HT Thích Minh Thông