Post: : Admin

Tới chùa, nếu thấy người khác cần lộc mà mình đang có, bạn có thể nhường cho người ấy. Đó là một hành vi đẹp từ suy nghĩ muốn chia sẻ điều tốt đẹp với người khác. Làm được vậy thì đời sống của bạn sẽ trở nên bình an hơn.Càng cầu xin càng không đi đến ước nguyện tốt đẹp

Ngược lại, hành vi cướp lộc hay cướp ấn để mong được điều tốt đẹp là không đẹp, đó là nhân và duyên đưa tới bất an cho bản thân cũng như những người tham gia lễ hội cùng mình.

Điều tốt đẹp chỉ đến với chúng ta khi trong cuộc sống hằng ngày mình biết suy nghĩ, phát ngôn, hành động có ý thức, có văn hóa, mang lại niềm vui, lợi ích cho cộng đồng. Tuy nhiên, đa số chúng ta ít làm vậy mà lại đi xin sự ban phát. Do vậy, càng tốn thời gian đi cầu xin càng không đi đến ước nguyện tốt đẹp.

Theo tôi, người tham gia lễ hội cần được xây dựng trong nếp nghĩ tinh thần ứng xử văn minh và ý thức nhân quả để hành xử đúng, tránh gây ra những hình ảnh không đẹp vào mỗi mùa lễ hội đầu năm.

Đại đức THÍCH GIÁC NHƯỜNG (trưởng ban văn hóa Phật giáo tỉnh Đắk Nông)


Theo Lưu Đình Long / tuoitre