Post: : Admin

Con nay sở nguyện viên thành Về thăm cố quận cha lành Thế Tôn Mừng vui len lỏi buồn buồn Bến xưa hiu hắt đồng môn quê nhà!Về thăm đất Phật hôm nay

Duyên lành hạnh ngộ bao ngày ước ao
Hả hê cất bước tiêu dao
Nghe ngàn xưa với ngàn sau tương phùng.


Thinh lòng vô thủy vô chung
Lời vàng vang vọng tận cùng cõi tâm
Thở-cười-đi-đứng-ngồi-nằm
Mà nghe thổn thức xa xăm gọi về.


Đã tới rồi, Ấn Độ ơi!
Cội nguồn phát tích rạng ngời đạo thiêng
Dẫu đời chìm nổi truân chuyên
Pháp mầu soi tỏ khắp miền trần gian.


Nhớ xưa Phật bỏ cung vàng
Tìm ra chánh đạo xóa tan mê lầm
Chỉ đường thoát nẻo tối tăm
Mở bày lương dược dứt mầm khổ đau.


Mặc tình thế sự lao xao
Cam lồ rưới mát sạch làu oan khiên
Chúng sanh khắp chốn cơ duyên
Gội nhuần mưa pháp đảo điên tiêu trừ.


Ấn Độ ơi, sao bây chừ?
Vì đâu khuất bóng trăng từ nguyên sơ?
Để người bản xứ lơ ngơ
Ôm châu báu, sống bơ vơ đói nghèo?


Phật xưa chia sớt gieo neo
Đản sanh vào chốn bọt bèo nhiễu nhương
Hoằng khai giáo pháp chơn thường
Trao truyền gia sản yêu thương cho đời.


Năm châu thôi thúc tìm về
Những mong giây phút cận kề chốn xưa
Nào hay nghiệp quả dây dưa
Để miền đất Ấn gió mưa chòng chành?


Con nay sở nguyện viên thành
Về thăm cố quận cha lành Thế Tôn
Mừng vui len lỏi buồn buồn
Bến xưa hiu hắt đồng môn quê nhà!

Tâm Chơn

(…Để nhớ bữa về thăm đất Phật, tháng 02/2017)