Post: : Admin

Hằng năm mùa Phật đản về các chùa khắp nơi đều tổ chức thi đua làm lễ đài, trang trí xe hoa để cúng dường ngày đại lễ Phật đản, kỷ niệm Đức Phật giáng trần. Nhưng bên cạnh đó cứ lặp đi lặp lại một số mẫu xe hoa chưa được đẹp và đột phá về nghệ thuật.Cách trang trí xe hoa Phật đản đẹp

Nhân đây Phật học đời sống online, xin giới thiệu bộ ảnh cách trang trí xe hoa đẹp tại cái nôi Phật giáo đó là tỉnh Thừa Thiên Huế. Phật giáo Huế đặc thù làm xe hoa, thuyền hoa Phật đản truyền thống đẹp nhất Việt Nam. Rất nhiều mẫu xe hoa đa dạng và phong phú, mang sắc thái nghệ thuật cao.

Cách trang trí xe hoa Phật đản đẹp

Xe hoa Phật đản biểu tượng con voi sáu ngà

Cách trang trí xe hoa Phật đản đẹp

Xe hoa Phật đản, biểu tượng Đức Phật Nhập Niết-bàn

Cách trang trí xe hoa Phật đản đẹp

Xe hoa Phật đản, biểu tượng Chùa Một Cột

Cách trang trí xe hoa Phật đản đẹp

Xe hoa Phật đản, lấy thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng làm biểu tượng

Cách trang trí xe hoa Phật đản đẹpCách trang trí xe hoa Phật đản đẹp

Xe hoa Phật đản, Thái tử Đạt Đa cắt tóc xuất gia

Cách trang trí xe hoa Phật đản đẹpCách trang trí xe hoa Phật đản đẹpCách trang trí xe hoa Phật đản đẹpCách trang trí xe hoa Phật đản đẹpCách trang trí xe hoa Phật đản đẹpCách trang trí xe hoa Phật đản đẹpCách trang trí xe hoa Phật đản đẹp

Xe hoa Phật đản, hình tượng thái tử Tất Đạt Đa cùng Sa Nặc vượt sông Anoma xuất gia

Cách trang trí xe hoa Phật đản đẹp

Xe hoa Phật đản đơn vị chùa Phú Hậu

Cách trang trí xe hoa Phật đản đẹpCách trang trí xe hoa Phật đản đẹp

Cách trang trí xe hoa rất công phu

Cách trang trí xe hoa Phật đản đẹpCách trang trí xe hoa Phật đản đẹp

Xe hoa Phật đản biểu tượng Lư trầm mừng Đại lễ


Tiểu Phàm