Post: : Admin

Sáng nay, không khí u buồn, trầm mặc nơi núi Dinh, Thị Vải này, từng đoàn kính viếng giác linh cố đại lão HT. Thích Giác Cầu, ngày 17/12/2020 nhằm ngày mùng 4/11/ Canh Tý.Chư tôn đức Tăng Ni trực thuộc giáo đoàn 4 Hệ phái Khất sĩ do trưởng lão HT. Thích Giác Ngộ, Tăng trưởng GĐ4 Giáo phẩm chứng minh HPKS viện chủ Tịnh xá Ngọc Thiền làm trưởng đoàn, tháp tùng phái đoàn có HT. Thích Minh Bửu: Giáo phẩm chứng minh Hệ phái, Phó trụ trì Pháp Viện Minh Đăng Quang Q2; HT. Thích Minh Ngạn: trụ trì tịnh xá Ngọc Hoà, Biên Hoà; HT. Thích Minh Thuấn: Giáo phẩm HPKS; HT. Thích Minh Hoá: Phó Ban trị sự PG Q2, Giáo phẩm HPKS cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn 4 đã đến viếng tang, thắp hương tưởng niệm đến giác linh cố HT Giác Cầu; Thành viên HĐCM trung ương GHPGVN, chứng minh BTSPG tỉnh BRVT Giáo Phẩm HPKS tăng trưởng GĐ5 viện chủ tịnh xá Ngọc Thạnh và chư tôn đức đã có những lời hoài niệm về công ơn to lớn của cố HT. Giác Cầu ngài đã có nhiều đóng góp cho GHPGVN và đặc biệt là cho tông phong hệ phái Khất Sĩ và GĐ5. Từ đây ngôi nhà chung của GHPGVN đã mất đi một vị lãnh đạo tôn quý đặc biệt là HPKS chư Tăng GĐ5 đã mất đi một bậc thầy khả kính, đức hạnh sáng ngời.

“Tình thương trãi rộng vô bờ bến

Đức mãi tồn lưu khắp chốn này”


Lãnh Đạo các cấp chánh quyền cũng đã đến và thắp nén hương kính viếng

Phái Đoàn Tỉnh Uỷ UBND tỉnh BRVT do Bà Nguyễn Thị Yến; Phó Bí Thư thường trực Đại Biểu Quốc Hội, làm trưởng đoàn


Phái đoàn UBMTTQVN tỉnh do Ông Nguyễn Kế Toại; phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, làm trưởng đoàn

Phái đoàn Công An PA02 tỉnh do ông Vũ Nguyễn Văn Hiệu; Trưởng phòng PA02 làm trưởng đoàn

Phái đoàn sở Nội Vụ Ban tôn giáo Tỉnh do ông Phạm Văn Quyền làm trưởng đoàn

Phái đoàn Thị Uỷ - HĐND – UBND – UBMTTQVN thị xã Phú Mỹ do ông nguyễn Thành Nam; Thị Uỷ viên, phó Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT làm trưởng đoàn

Phái đoàn Đảng Uỷ HĐND – UBND – UBMTTQVN xã Tân Hoà, Thị Xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT do ông Nguyễn Hữu Điệp; Bí thư Đảng Uỷ Xã Tân Hoà.làm trưởng đoàn

Phái đoàn Ban Đại diện PG liên xã Tân Hoà – Tân Hải, do ĐĐ. Thích Minh Đạo, Trưởng Ban Đại diện PG Liên xã Làm trưởng đoàn

Phái đoàn chư tôn đức Tăng Ni các tự viện, tịnh xá, Niệm Phật đường ở các tỉnh, thành: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Gò Công...thắp hương tưởng niệm, kính viếng giác linh đại lão Hoà thượng tân viên tịch.
Diệu Anh