Post: : Admin

Nam Mô A Di Đà Phật, cả nhà làm được điều này mỗi ngày, cả nhà sẽ thấy được sự linh ứng. Thái mỗi ngày đều giành thời gian tụng tại nhà như thế mấy năm nay rồi. Hy vọng cả nhà sẽ xem và làm theo nhé! Ca sĩ Dương Ngọc Thái chia sẻ.
Dương Ngọc Thái tụng kinh, chú đại bi