Post: : Admin

Có lẽ cho đến ngày hôm nay, không một Phật tử chùa Phước-viên nào là  không biết  hoặc  không thuộc ca khúc SÁM HỐI. Một ca khúc của nhạc sĩ Thiện cần Trần văn Giỏi. Một bài hát đã đã được sáng tác và hát trong các buổi lễ Sám hối của chùa Phước viên từ năm 1987  đến nay…!
Video ca khúc sám hối - do chính nhạc sĩ Thiện Cần Trần Văn Giỏi thể hiện

Công bằng mà nói ,  Nhạc sĩ Thiện cần là 01 trong những Phật tử đầu tiên đã đến với ngôi chùa  Phước viên , trong những ngày đầu  thành lập Ban nghi lễ chùa,  đến nay đã gần 30 năm.


Nhớ lại những ngày đầu tiên thành lập Ban nghi lễ, chùa Phước viên chĩ là 01 ngôi chùa còn  bé nhỏ. Nhà Tổ lợp bắng tole.Anh Thiện cần  đã cùng các bác, các anh chị Phật tử đã  cùng nhau làm Phật sự,  xây dựng ngôi Tam bảo ngày càng khang trang hơn...

Lúc ấy , trong các buổi lễ Sám hối của chùa,  chỉ có 01 bài hát được hát vào đầu cuộc lễ  là bài TRẦM HƯƠNG ĐỐT. Cũng trong thời điểm nầy, Hòa thượng Thích quang Đạo- Trụ trì chùa cũng muốn có 01 bài hát Sám hối để các  Phật tử hát trong các buổi lễ Sám hối của chùa . Nhạc sĩ ( Ns ) Thiện cần là  người được Ôn bảo viết, và   Ca khúc Sám hối được ra đời trong giai đoạn  nầy ( năm 1987 )…

Kể từ đó đến nay,  bài hát Sám hối đã được hát   vang lên trong các buổi lễ Sám hối của chùa một tháng 02 lần., 30 và 14 âm lịch mỗi tháng.( bây giờ là 01 tháng 04 lần ).

Ca khúc sám hối - Nhạc sĩ Thiện Cần Trần Văn Giỏi

Bản ký âm Ca khúc sám hối - Nhạc sĩ Thiện Cần Trần Văn Giỏi

Không chỉ dừng lại ở đó.Tâm nguyện của Ns Thiện cần là mong  muốn ca khúc của mình được bay cao và bay xa hơn nữa. Đó là bài hát Sám hối  phải được phổ biến rộng khắp, để không phải chỉ mỗi chùa Phước viên hát, mà các nơi cũng sẽ  được hưởng sư lợi lạc nầy. Và Đại đức Thích quảng Tánh  là người đã trợ duyên cho anh.  Ngày  10/4/2010 báo Giác ngộ  đã đăng ca khúc nầy .Điều nầy có  nghĩa là từ bây giờ trở đi, không phải một mình chùa Phước viên hát ca khúc nầy trong lễ Sám hối, mà có thể,  sẽ có  rất nhiều chùa trong toàn quốc, sẽ hát bài hát nầy trong lễ Sám hối của chùa mình…!

Cuối cùng, tôi xin mượn lời cùa Nhạc sĩ UY THI CA đã viết về ca khúc  Sám hối của Nhạc sĩ  Thiện cần Trần văn Giỏi đăng  trên báo Giác ngộ  số 532 ra ngày 10/04 /2010 “… Chúng  tôi rất thú vị với bài Sám hối qua phần ca từ đầy đạo vị, chân thành, tha thiết trong những nhịp điệu trang nghiêm, nhẹ nhàng theo cung cách lễ nhạc, phù hợp với các loại nhạc cụ như: tranh, sáo, bầu. Và với cách luyến láy theo giai điệu ngủ cung truyền thống, ca khúc đã đem lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ cho người cảm thụ …”


Còn Hòa thượng trụ trì chùa cũng đã rất nhiều lần nói trước đại chúng về anh Thiện cần: “Anh Thiện Cần là một người tu thế nào thầy không biết hết. Nhưng tìm được  01 người mà suốt hơn 20 năm liên tục, không bỏ bất kì 01 buổi Sám hối nào của chùa như anh Thiện cần thật  không phải dễ.. Đó là 01 tấm gương mà tất cả Phật tử chúng ta cần noi theo…!”


DIỆU NGỌC ( Chùa Phước Viên- Biên hòa- Đồng Nai)