Post: : Admin

Ca khúc 'phiên khúc mùa xuân' được nhạc sĩ Trường Khánh sáng tác mùa xuân năm 1985.Ca khúc 'phiên khúc mùa xuân' của NS Trường Khánh

Bản nhạc 'phiên khúc mùa xuân' ký âm của NS Trường Khánh

Mùa xuân cho hoa, hoa đời rộ nở

Mùa xuân cho mẹ, Mẹ ngỡ còn xuân

Mùa xuân cho em, em hồng đôi má

Mùa xuân hoa lá dâng ngập hồn ta.

Mùa xuân tóc bay, bay nhiều sợi đẹp

Mùa xuân đi lạc vào cõi tịch nhiên
Mùa xuân êm êm ru đời yên giấc

Mùa xuân ngây ngất hương lòng quyện bay.

Mùa xuân đang về....

Đang về mùa xuân, đã về đã về

Nâng ly rượu mừng đón mùa xuân sang
Nâng ly rượu mừng chào đón xuân về
Mùa xuân thương ai mưa hòa sợi nhớ
Mùa xuân mắt đỏ đầu ngõ chờ ai
Mùa xuân chim bay mang đầy thương mến
Mùa xuân đem đến an bình ngàn nơi


Hạo Nhiên / Phật học đời sống