Post: : Admin

Thầy tôi Hòa thượng THÍCH QUANG ĐẠO đã ra đi vào lúc 16h15 phút ngày 16/7/2017 (6/9/2017 Đinh dậu). Là một đệ tử đã từng gắn bó với Thầy hơn 30 năm dưới mái chùa PHƯỚC VIÊN thân yêu, tôi vô cùng đau xót. Là một Nhạc sĩ cách đây gần 02 tháng, tôi đã sáng tác ca khúc NHỚ ƠN THẦY và đã thành kính cúng dường Ôn.
Video Ca khúc 'nhớ ơn Thầy' nhạc sĩ Thiện Cần Trần Văn Giỏi dâng lên HT Thích Quang Đạo

Ca khúc 'nhớ ơn Thầy' nhạc sĩ Thiện Cần Trần Văn Giỏi dâng lên HT Thích Quang Đạo

Ca khúc 'nhớ ơn Thầy' nhạc sĩ Thiện Cần Trần Văn Giỏi dâng lên cố HT. Thích Quang Đạo


Ôn đọc xong vẽ mặt hơi…buồn Ngài nói: Anh Giỏi hát cho Thầy nghe đi..! Tôi hát và khẻ lau nước mắt!


Hôm nay, quỳ trước giác linh Thầy, nhạc sĩ Thiện Cần Trần Văn Giỏi hát ca khúc "nhớ ơn Thầy" con xin cầu nguyện Thầy siêu sinh Cực Lạc…! Nam mô A Di Đà Phật


Thiện Cần Trần Văn Giỏi