Post: : Admin

Từng bước đi thật nhẹ
Ta nghe lòng thảnh thơi
Niệm trược ơi buông nhé
An lạc cùng ta thôiNgoài kia con sóng vỗ
Là bao con sóng đời
Mặc có là bão tố
Chánh niệm hoài trong tôi

Sự bình dị trong những bức họa của Làng Mai

Bước thảnh thơi - Trang Bùi vẽ


Từng bước về tỉnh thức
Để niệm sầu rơi rơi
An vui ngay hiện thực
Chứ đâu quá xa vời

Niết Bàn nào dặm vợi
Chẳng phải bên kia đời
Mà ở ngay hiện tại
Khi lòng mình thảnh thơi.

Đỗ Đình Thắng
Q.Nam 2016