Post: : Admin

Năm Ngài lên bảy tuổi, vua Tịnh Phạn cho mời các vị có tài đức vào cung để dạy cho Bồ tát về các môn như: thiên văn, địa lý, toán số, nghị luận... Chỉ sau một thời gian ngắn, sức hiểu biết của Ngài còn vượt lên trên sự hiểu biết của thầy.Bồ tát không những giỏi về văn chương mà Ngài còn tinh thông các môn võ thuật như: bắn cung, đua ngựa, ném cầu… Đương thời, mọi người đều kính phục, trong các cuộc đua không ai là không bị Ngài hàng phục.


Thích Nguyên Liên

(Trích sách Những mật ý trong cuộc đời Đức Phật)