Post: : Admin

Bộ phim 'phiêu bồng' về cuộc đời Thiền Sư Nhất Hạnh do Hồng Kong sản xuất.