Post: : Admin

Bộ ảnh tiên A Tư Đà đến xem tướng cho thái tử Tất Đạt Đa con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Trong bối cảnh lịch sử nước Ấn Độ thời bấy giờ con vua chúa mới sanh ra đều thỉnh mời vị tiên tri đến xem tướng.Đạo sĩ Asita được dịch theo tiếng Hoa là A Tư Đà. Ông tu ở đỉnh núi cao quanh năm phủ đầy tuyết trắng của dãy Hy Mã Lạp Sơn, A Tư Đà vốn là con trai của một Bà La Môn xứ Ujjenì thơ mộng và trù phú. Với tư chất thông tuệ, uyên bác, ông đã sớm trở thành một người đức độ, thông thái và được dân chúng xứ ấy tôn xưng là hiền giả khả kính. Khi danh tiếng vang xa khắp nơi, A Tư Đà được Sìhahanu, thân phụ của vua Tịnh Phạn, mời về cung để truyền dạy đạo lý siêu thế cho mình. Được phép Vua Sìhahanu, A Tư Đà bèn cất một am tranh tại một khu vườn trong kinh thành Ca Tỳ La Vệ để tu trì và cũng để vua có dịp được học hỏi thêm những khi rảnh rang việc triều chính. Tại am thất đơn sơ này, với những nỗ lực cao độ của mình, chẳng bao lâu, A Tư Đà đã thành tựu tám cấp độ thiền định và chứng đắc ngũ thông. Vì quá khao khát với lý tưởng giải thoát, muốn vượt qua những sở chứng hiện có, ông liền từ giã chốn đô thị huyên náo, lên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn và dành trọn quãng đời còn lại của mình trong cảnh u tịch vắng vẻ của chốn thâm sơn hoang dã.

Bộ ảnh tiên A Tư Đà đến xem tướng cho thái tử Tất Đạt Đa

Ở vùng núi gần đó, có một vị hiền triết, một tu sĩ khổ hạnh đầu đà, có tên là Asita Kaladevala. Ông vui mừng khi nghe tin vui về việc một hoàng tử được sinh ra với vua Suddhodana và nữ hoàng Maha Maya. Là một giáo sĩ của nhà vua, ông nhanh chóng đi thăm viếng cung điện để xem chính Hoàng thân ra đời.

Bộ ảnh tiên A Tư Đà đến xem tướng cho thái tử Tất Đạt Đa

Tiên A Tư Đà đến xem tướng cho thái tử Tất Đạt Đa. Phù điêu Phật giáo Thái Lan

Bộ ảnh tiên A Tư Đà đến xem tướng cho thái tử Tất Đạt Đa

Ttiên A Tư Đà được tạc bằng gỗ

Bộ ảnh tiên A Tư Đà đến xem tướng cho thái tử Tất Đạt Đa

Bộ ảnh tiên A Tư Đà chắp tay rơi lệ tủi hờn, ông nghĩ mình đã già nua sau này không được học đạo của thái tử

Bộ ảnh tiên A Tư Đà đến xem tướng cho thái tử Tất Đạt Đa

Bộ ảnh tiên A Tư Đà đến xem tướng cho thái tử Tất Đạt Đa. Tranh vẽ Phật giáo Đài Loan

Bộ ảnh tiên A Tư Đà đến xem tướng cho thái tử Tất Đạt Đa

Bộ ảnh tiên A Tư Đà đến xem tướng cho thái tử Tất Đạt Đa

Bộ ảnh tiên A Tư Đà đến xem tướng cho thái tử Tất Đạt Đa

Bộ ảnh tiên A Tư Đà đến xem tướng cho thái tử Tất Đạt Đa. Tranh vẽ Phật giáo Hàn Quốc

Bộ ảnh tiên A Tư Đà đến xem tướng cho thái tử Tất Đạt Đa

Thái tử Tất Đạt Đa mới sanh ra. Tranh vẽ Phật giáo Ấn Độ

Bộ ảnh tiên A Tư Đà đến xem tướng cho thái tử Tất Đạt Đa

Bộ ảnh tiên A Tư Đà đến xem tướng cho thái tử Tất Đạt Đa

Bộ ảnh tiên A Tư Đà đến xem tướng cho thái tử Tất Đạt Đa

Bộ ảnh tiên A Tư Đà đến xem tướng cho thái tử Tất Đạt Đa. Tranh vẽ Phật giáo Myanma

Hoạt cảnh tiên A Tư Đà đến xem tướng thái tử. GĐPT Tâm Đức thực hiện

Hoạt cảnh tiên A Tư Đà đến xem tướng thái tử. GĐPT Tâm Đức thực hiện


Ngọc Ánh / Phật học đời sống