Post: : Admin

Tọa cụ nghĩa là dụng cụ để ngồi. Tọa cụ rất cần thiết cho người ngồi thiền trong Phật giáo, ngồi uống trà đàm đạo, cũng như ngồi thiền yogar. Tọa cụ giúp bạn ngồi thiền thoải mái hơn, giúp cơ thể khí huyết lưu thông khi ngồi thiền hàng giờ đồng hồ.Tọa cụ & bồ đoàn

Một miếng thảm trải bên dưới được gọi là tọa cụ và bồ đoàn để lên trên. Bồ đoàn và tọa cụ giúp bạn ngồi thẳng lưng

Tọa cụ & bồ đoàn

Vải nâu được phối màu sắc hài hòa dễ nhìn

Tọa cụ & bồ đoàn

Tọa cụ & bồ đoàn

Tọa cụ & bồ đoàn

Tọa cụ & bồ đoàn

Bồ đoàn

Tọa cụ & bồ đoàn

Tọa cụ & bồ đoàn

Tọa cụ & bồ đoàn

Tọa cụ & bồ đoàn

Tọa cụ & bồ đoàn

Tọa cụ & bồ đoàn

Tọa cụ & bồ đoàn

Tọa cụ & bồ đoàn

Tọa cụ & bồ đoàn

Tọa cụ & bồ đoàn

Tọa cụ & bồ đoàn

Tọa cụ & bồ đoàn

Phong Vân