Post: : Admin

Do bệnh duyên Sư cô Thích Nữ Nguyên Đạo trụ trì chùa Hoa Nghiêm xã Măng Tố huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận đã viên tịch lúc 14h50 ngày 15/10/2021 (nhằm ngày 15/10/Tân Sửu), Trụ thế 38 năm, hạ lạp: 11 năm.Bản cáo phó Sư cô Thích Nữ Nguyên Đạo viên tịch ở tuổi 38

Bản cáo phó Sư cô Thích Nữ Nguyên Đạo viên tịch ở tuổi 38

Ban trị sự Phật giáo huyện Tánh Linh cùng môn đồ pháp quyến chùa Hoa Nghiêm xã Măng Tố huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận thành tâm cáo phó

Sư cô Thích Nữ Nguyên Đạo trụ trì chùa Hoa Nghiêm xã Măng Tố huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận do bệnh duyên đã viên tịch lúc 14h50 ngày 15/10/2021 (nhằm ngày 15/10/Tân Sửu)
Trụ thế 38 năm - Hạ lạp: 11 năm
Lễ nhập kim quan: 08h00 ngày 16/10/Tân sửu
Lễ viếng: bắt đầu từ 09h00 ngày 10/10/Tân sửu
Lễ truy niệm: 07h30 ngày 18/10/Tân sửu, sau đó phụng tống kim quan đến đài hỏa táng Núi Dinh, Bà Rịa Vũng Tàu, và thỉnh linh cốt về an vị tại chùa Hoa Nghiêm

Trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Tánh Linh

Đại đức Thích Thông Châu