Post: : Admin

Hàng chục nghìn suất ăn vừa được trao cho gần 3.000 nghìn người về Bình Phước và gần 70 nghìn đồng bào từ TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương, Đồng Nai, Long An đi qua Bình Phước về các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc để tránh dịch.