Post: : Admin

Trước đó ngày 8/7/2016 ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Phước tổ chức khai mac khóa tu mùa hè - 2016 tại chùa Thanh hương, xã Đồng tâm huyện Đồng phú tỉnh Bình Phước.Bình Phước: Chùa Thanh Hương khai mạc khóa tu mùa hè 2016
Chứng minh có đại Đức thích Tâm Thanh, Trưởng BHDPT tỉnh Bình Phước cùng chư tôn đức Tăng ni trong BHDPT tỉnh Bình Phước chứng minh.

Bình Phước: Chùa Thanh Hương khai mạc khóa tu mùa hè 2016

Phía chính quyền có: ông Thạch Kim Thành, phó chủ tịch UBMT TQVN huyện Đồng phú, các ban ngành đoàn thế huyện Đồng phú, xã Đồng tâm đến tham dự chúc mừng lễ khai mạc khóa tu mùa hè 2016, khóa tu dành cho tuổi trẻ lần này có 180 em khóa sinh tham dự. 

Bình Phước: Chùa Thanh Hương khai mạc khóa tu mùa hè 2016

Được biết khóa tu được diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 7 đến 11/7/2016 

Bình Phước: Chùa Thanh Hương khai mạc khóa tu mùa hè 2016Bình Phước: Chùa Thanh Hương khai mạc khóa tu mùa hè 2016Bình Phước: Chùa Thanh Hương khai mạc khóa tu mùa hè 2016Bình Phước: Chùa Thanh Hương khai mạc khóa tu mùa hè 2016


Phước Ngô