Post: : Admin

Vừa qua, ngày 21;22/08/22 nhắm ngày 24;25/07/22, tịnh thất Kỳ Viên - C5/12 Khu phố 3, đường Bùi Thanh Khiết, thị trấn Tân Túc và tịnh xá Đại Quang, số C21/22C, ấp 3, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh là các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn 6 đồng tổ chức lễ dâng y cúng dường nhân mùa Vu lan PL2566 - DL2022.Buổi sáng lúc 6h30 tại tịnh thất Kỳ Viên, Thượng tọa Giác Nhuận cùng hơn 20 chư Tăng trì bình khất thực, tái hiện lại hình ảnh của tăng đoàn thời Đức Phật tại thế.

Tuần tự đến 9h sáng cùng ngày, sau thời đọc kinh vu lan là lễ cài hoa hồng. Trong buổi lễ Phật tử Viên Ngọc đã đọc đôi dòng cảm tưởng về cha mẹ, Phật tử Khánh Tuyền đã tác bạch dâng pháp y đến Chư Tôn Đức Tăng.

Thượng tọa Giác Nhuận đã ban đạo từ đến hàng Phật tử, Ngài chia sẻ, theo lời Phật dạy, hàng năm có 9 tháng người tu sĩ đi hành đạo, còn lại 3 tháng mùa mưa chư tôn đức Tăng, Ni vì lòng từ bi không làm tổn hại loài côn trùng nên an cư Kiết hạ, thúc liễm thân tâm trao dồi giới đức, tập trung sống với tinh thần lục hoà cộng trụ, làm lớn mạnh con đường thánh quả.

Sau mùa an cư chư Tăng; Ni làm lễ tự tứ Tăng, giải hạ cũng là mùa xuân trong nhà đạo chư Tăng; Ni thay đổi Yca sa, nhân đó Phật tử noi theo gương hạnh của Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên thiết lễ Vu lan dâng Pháp y ca sa cúng dường báo hiếu song đường.

Phật có dạy có năm ý nghĩa của Pháp y:

1/ Hoại sắc y

2/ Phước điền y

3/ Giải thoát y

4/ Nhẫn nhục y

5/ Phấn tảo y

Y cũng là hành trang của người xuất gia, Y cứ trên Bát Thánh đạo làm phương tiện tu hành vượt biển luân hồi, thể nhập vô dư Y niết bàn.

Ngài đại diện chư tôn đức nhận những tấm y của Phatah tử dâng cúng, xin tán thán và cầu nguyện cho Cha Mẹ và Phật tử luôn an lành trong chánh Pháp của Như Lai, cửu huyền thất tổ được siêu sinh thoát hoá.

 

Diệu Anh