Post: : Admin

Bớt đi tranh luận hơn thua, tập trung thời gian vào việc học tập và hành trì Giáo Pháp mang đến sự an lạc, bình an và tấn hóa lâu dài.BỊ HẠI.

Và người khác không biết,
Chúng ta đây bị hại.
Chỗ ấy, ai hiểu được
Tranh luận được lắng êm.

(Kinh Pháp Cú).


Tất cả chúng ta đang dần tiến đến sự chết khi mỗi thời khắc trôi qua, bốn đạo quân ma có sức mạnh vô song trong tam giới này là sanh, già, bệnh, chết hằng chầu chực để nuốt chửng tất cả chúng sanh hữu tình. Tuy vậy,chúng sanh trong những lồng sắt luôn hồi chờ ngày ra pháp trường vẫn hân hoan chìm đắm trong dục lạc khả ái mĩ miều của thế gian mà quên đi rằng sự chết đang đến gần kề, án tử hình đung đưa trước mắt mà không thể tránh khỏi. Tất cả những người con Phật được ánh sáng của Chánh Pháp chiếu rọi thường xuyên tu tập pháp môn quán tưởng về sự chết hoặc dùng trí tuệ minh sát để quán chiếu sự vô thường, khổ và vô ngã của dục lạc ngũ trần đồng thời thấy rõ những mối nguy hại do những thứ mồi nhử của ma vương gây nên từ đó dành tất cả thời gian có thể để tu tập và hành trì thiện pháp. Thường xuyên quán tưởng những điều như vậy thì những tranh luận hơn thua, đúng sai được lắng êm vì mỗi người có một cái tâm dị biệt nhau nên quan kiến,sở trường,sở đoản khác nhau, cách hiểu và cách nhìn nhận sự việc cũng không giống nhau. Bởi thế muốn cho người ta đồng tình với quan điểm của mình thật là vấn đề nan giải. Bớt đi tranh luận hơn thua, tập trung thời gian vào việc học tập và hành trì Giáo Pháp mang đến sự an lạc, bình an và tấn hóa lâu dài.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


Thiện An