Post: : Admin

Bệnh tật ốm đau đó là quy luật của cuộc sống đem lại phiền não, khổ đau nơi thân tâm đến chúng sanh hữu tình còn chìm đắm trong vô minh.Nhưng những ai biết hành trì theo lời khuyến giáo của Đức Phật khi xác thân đang bị những điều bất như ý,toại nguyện dày vò, hành hạ thì ngay trong hiện tại Niết Bàn an vui vẫn chờ đợi vị ấy.

Bệnh tật ốm đau là quy luật của cuộc sống

Bệnh tật ốm đau là quy luật của cuộc sống 

Và bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đã có lời pháp nhủ như sau:

"Này các Tỷ-kheo, nếu năm pháp này không rời bỏ một kẻ ốm yếu bệnh hoạn, thời người ấy được chờ đợi như sau: Không bao lâu, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí sẽ chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thế nào là năm?
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sống quán bất tịnh trên thân, với tưởng ghê tởm đối với các món ăn, với tưởng không thích thú đối với tất cả thế giới, quán vô thường trong tất cả hành, và nội tâm khéo an trú trong tưởng về chết."

(Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương V - Năm Pháp).


Lời bàn:

Thân này vốn bất tịnh được cấu thành bởi 32 thể trược là nơi ẩn chứa nhiều mầm bệnh nguy hiểm và các món ăn cũng vậy, khi vào cơ thể này qua một quá trình trao đổi chất được biến thành những thứ cặn bã đáng nhờm gớm được chứa đựng trong thân ô trược này. Thế giới tràn đầy sinh, già,bệnh, chết, đầy rẫy những nhân tố đem lại phiền não khổ đau nơi thân tâm. Vạn pháp vốn vô thường, không ngừng sanh diệt và sự chết là đích đến cuối cùng của chúng sanh trên kiếp sống nhân sinh này đem lại phiền não khổ đau khủng khiếp nơi tâm của những chúng sanh còn bị bao phủ bởi bóng tối của vô minh khiến cho phần đông nhân loại hãi hùng kinh sợ trước sức mạnh của tử thần. Nếu biết an trú vào Pháp Bảo cao thượng thì chánh trí, vô lậu tâm giải thoát sẽ thành tựu đến một người đang bệnh hoan ốm đau nhưng vẫn có sự hành trì, tu tập theo lời dạy của Thế Tôn. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An / Phật học đời sống