Post: : Admin

Chiều 22/11, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã họp phiên bế mạc. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, thay mặt Đoàn Chủ toạ điều hành phiên bế mạc.Tin Đại hội Phật giáo toàn quốc khóa VIII:

>>Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục làm chủ tịch HĐTS GHPGVN Khoá VIII
>>Khai mạc Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII (2017 - 2022)
>>Suy tôn 96 thành viên HĐCM, suy cử 225 ủy viên chính thức HĐTS


Hòa thượng Thích Thiện Pháp thay mặt Đoàn Chủ toạ Đại hội báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng Chứng minh – Hội đồng Trị sự khóa VIII. Theo đó, Hội đồng Chứng minh – Hội đồng Trị sự khóa VIII đã thực hiện quy trình Suy tôn, Suy cử theo đúng quy định của Hiến chương và Quy chế tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thảo luận dân chủ, thống nhất cao số lượng Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh khóa VIII gồm 27 Trưởng lão Hòa thượng; số lượng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự gồm 61 vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Cư sĩ, Hội nghị lần thứ nhất khoá VIII Hội đồng Chứng minh – Hội đồng Trị sự đã tiến hành bầu Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đủ số lượng thành viên theo quy định.

Bế mạc Đại hội VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Toàn cảnh bế mạc Bế mạc Đại hội VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam


Hội đồng Chứng minh đã thống nhất 100% về việc suy tôn Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ tiếp tục đảm trách ngôi vị Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hội đồng Trị sự đã thống nhất 100% về việc suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự khóa VII tiếp tục đảm trách cương vị Chủ tịch Hội đồng Trị sự khóa VIII.

Nghi thức suy tôn Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Bế mạc Đại hội VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Đại hội thực hiện Nghi thức suy tôn Pháp Chủ, Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM thực hiện nghi thức niệm hương cúng dường Tam bảo. Sau đó, Đại hội tụng kinh chuyển Pháp luân và cầu nguyện Quốc thái dân an.
Bế mạc Đại hội VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ dâng hoa cúng dường HT. Chủ tịch và HT. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM

Bế mạc Đại hội VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hoà thượng Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào

Bế mạc Đại hội VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam


Vua sãi Phật giáo Vương quốc Campuchia

Bế mạc Đại hội VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Giáo hội Phật giáo Đại Hàn Dân Quốc

Bế mạc Đại hội VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đại diện Phật giáo lãnh thổ Đài Loan

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM đã đãi lao Đức Pháp chủ - Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đọc lời đạo từ của Đức Pháp chủ đến toàn thể Đại hội.
Bế mạc Đại hội VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đại diện Phật giáo Myanmar

Bế mạc Đại hội VIII của Giáo hội Phật giáo Việt NamBế mạc Đại hội VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

HT. Thích Thanh Nhiễu

Bế mạc Đại hội VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

TT. Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN

TT. Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS đã trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội gồm 09 điểm và toàn thể Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

Bế mạc Đại hội VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

HT. Thích Thiện Pháp

Thay mặt Đoàn Chủ toạ Đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN phát biểu bế mạc Đại hội.

Hoài Thái – Minh Ân – Đăng Huy (từ thủ đô Hà Nội)