Post: : Admin

Xáo hư không để vớt mầm bình sinh…Thắc thỏm chi với lọn tình

Cho tương tư đốn rách tinh anh mờ

Ghét thương nghiến đám giang hồ

Nướng khô hạo khí thêm dờ đẫn ngu

 

Ruổi rong cưỡi vạt mây mù

Thả bầy hầy xuống trả u mê đời

Và chiều leo ngọn thảnh thơi

Đêm thanh nhàn tẩm nụ cười trăng tung

 

Tang bồng huơ gậy ung dung

Trồng khúc tiêu sái đệm cung trầm hùng

Gánh bầu cô tịch thung thăng

Soi tìm bạn lữ cùng nâng ly hề !

 

Sòng tan bãi cuộc đi về

Hóa làm lùng lác giữa quê quán mình

Thậm thâm tuệ giác tâm kinh

Có…không năm uẩn huống tình vu vơ ?! 

Yên thôi ! đừng hái thẫn thờ.


Lê Đăng Mành