Post: : Admin

Băng rôn Vu Lan mùa Báo Hiếu 2016 năm nay được thiết trên phần mềm corel, photoshop, đây là nét đặc thù của Phật học đời sống online, xin chia sẻ đến quý bạn đọc, những mẫu băng rôn cho mùa tháng bảy Vu Lan.- Băng rôn Vu Lan - Báo Hiếu 2016 tuyệt đẹp

- Băng rôn Vu Lan Thắng Hội

Băng rôn Vu Lan mùa Báo Hiếu 2016

Băng rôn Vu Lan - Báo Hiếu 2016 chùa Đức Hạnh - Bình Phước

Băng rôn Vu Lan mùa Báo Hiếu 2016

Băng rôn Vu Lan - Báo Hiếu 2016 chùa Đức Hạnh - Bình Phước

Băng rôn Vu Lan mùa Báo Hiếu 2016

Băng rôn Vu Lan - Báo Hiếu 2016 chùa Đức Hạnh - Bình Phước

Băng rôn Vu Lan mùa Báo Hiếu 2016

Phông sân khấu, Mùa Vu Lan - Báo Hiếu 2016 "phương pháp dạy con thời hiện đại" do diễn giảng Nguyễn Thành Nhân

Băng rôn Vu Lan mùa Báo Hiếu 2016

Băng rôn Vu Lan - Báo Hiếu 2016 chùa Đức Hạnh - Bình Phước

Băng rôn Vu Lan - Báo Hiếu 2016 chùa Đức Hạnh - Bình Phước

Băng rôn Vu Lan - Báo Hiếu 2016 chùa Đức Hạnh - Bình Phước


Đại Nam

Quý vị cần in ấn liên hệ: 0122.771.9559