Post: : Admin

Phật học đời sống thiết kế một số mẫu Băng rôn Vu Lan chùa Phước Long - Sóc Trăng, Đại lễ khánh thành chánh điện cũng như tổ chức đại lễ Vu lan báo hiếu 2017 sắp tới.Băng rôn Vu Lan chùa Phước Long - Sóc Trăng