Post: : Admin

Băng rôn Phật đản, paner, thiết kế Phật giáo là nét đặc trưng cho mùa Phật đản, mùa của nhân loại tưởng nhớ ngày Đức Phật đản sanh. Ngày trần gian mở hội đón mừng Đức Thế Tôn giáng trần, có nhiều cách gọi khác nhau nhưng vẫn thường gọi chung là ngày đản sanh.Xin liên hệ 0909974199 (zalo 01246.080.080)

Băng rôn Phật đản

Băng rôn Phật đản

Băng rôn Phật đản

Băng rôn Phật đản, paner, thiết kế Phật giáo

Băng rôn Phật đản, paner, thiết kế Phật giáo

Băng rôn Phật đản

Băng rôn Phật đản, paner, thiết kế Phật giáo

Băng rôn Phật đản

Băng rôn Phật đản

Xin liên hệ 0909974199 (zalo 01246.080.080)


Gia Linh - PV