Post: : Admin

Băng rôn khóa tu mùa hè lần 2 năm 2016 từ ngày 07 đến 11-07-2016 (04 đến 08/6/Bính thân) do Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Phước tổ chức tại chùa Thanh Hương với chủ đề: "TUỔI TRẺ VỚI PHẬT PHÁP".Băng rôn khóa tu mùa hè 2016 chùa Thanh Hương - Bình Phước

Băng rôn phông chính khóa tu mùa hè lần thứ 2 năm 2016 chùa Thanh Hương tỉnh Bình Phước.

Băng rôn khóa tu mùa hè 2016 chùa Thanh Hương - Bình Phước

Băng rôn khóa tu mùa hè 2016 chùa Thanh Hương - Bình Phước

Thẻ đeo Tình nguyện viên, thẻ đeo Ban tổ chức


Trọng Hoàng thiết kế