Post: : Admin

Sau buổi lễ nhập kim quan Ni sư trụ trì tại tỉnh Đồng Nai vào ngày 10 tháng 11, ngày 11 tháng 11, kim quan Ni sư được môn đồ Pháp quyến đưa vê tôn trí tại Chùa Thiện Đạo, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong.Buổi họp bàn tổ chức Lễ tang, do Thượng Tọa Thích Quảng Tuấn, Trưởng BTS PG tỉnh Đắk Nông, cùng Chư Tôn Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đắkg Nông, Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh, Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh Đăk Nông, cùng quý Phật tử.


Vào chiều cùng ngày, Chư Phật tử tại bổn tự đã trang nghiêm nghiêng mình cung đón kim quan Ni sư trụ trì về tôn trí tại bổn tự. Ai cũng xúc động, chấp tay dâng lên những nụ hoa thành kính để cung đón.


Đại đức Thích Nhuận Lợi, Trưởng Ban nghi lễ Phật giáo tỉnh, thay mặt môn đồ Pháp quyến tác bạch cung thỉnh Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng trong Ban Chứng minh, Ban kinh sư trở về lễ trường tác pháp sự Thỉnh Giác linh và trì tụng kinh chú.


Sau buổi lễ Thỉnh giác linh, là lễ viếng của Chư tôn Thiền Đức trong Thường Trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh nhà và lễ viếng của Ban trị sự Phật giáo huyện Đắk R'lấp dâng vòng hoa tưởng niệm Ni sư trụ trì.


Quảng Sự