Post: : Admin

Sáng nay 08h30’ ngày 30/03/2018 (Nhằm 14/02/Mậu tuất) Chư tôn đức thường trực BTS PG huyện Bù Gia Mập đã họp, bàn thảo các hoạt động Phật sự quan trọng tại trụ sở Chùa Đức Hạnh – vp Ban Trị Sự GHPGVN huyện Bù Gia mập.ĐĐ. Thích Minh Hậu, Trưởng BTS GHPGVN huyện chủ trì buổi họp.

Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Gia Mập họp bàn Phật sự

Nhiều Phật sự sắp tới được chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN huyện bàn thảo như: chuẩn bị Đại lễ Phật đản sắp tới, triển khai luật tín ngưỡng Tôn giáo, loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo, việc sử dụng Quốc ca, Đạo kỳ trong các dịp lễ Phật giáo diễn ra.


TT Thích Từ Tấn – phó BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước; ĐĐ .Thích Chiếu Lượng: phó Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN huyện; SC Thích Nữ Huệ Tâm: phó BTS GHPGVN huyện– thư ký; Sư Cô Thích Nữ Trung Minh: thủ quỹ BTS GHPGVN huyện; Đại đức Thích Chiếu Hoà- trụ trì Niệm Phật Đường Thiên Sơn; Đại đức Thích Quy Thuận – trú xứ chùa Viên Tuệ; Cư sỹ: Võ Tất Luỹ- trưởng Ban Hộ Tự chùa Viên Tuệ - xã Phước Minh; Cư sỹ Trần Xuân Biên – trưởng Ban Hộ tự chùa Hoa Sen – xã Đak Ơ; Cư sỹ Nguyễn Tấn Hùng- trưởng Ban Hộ Tự chùa Hương Lâm, xã Bù Gia Mập;


Chính quyền tham dự có: Ông  Phạm Hồng Khanh – Phó chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập; Ông  Nguyễn Minh Thảo – phó chủ tịch UBMTTQVN huyện; Ông Lê Văn Thành – chuyên viên Phòng Tư Pháp huyện; Ông Lê Văn Thảo – chuyên viên Phòng Nội Vụ huyện; Ông  Nguyễn Công Chí – phó trưởng Công An huyện; Ông Điểu Văn Sỹ- Đội trưởng đội An Ninh - Công An huyện; Ông Đặng Công Bầu – Đoàn trưởng Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng 778.


Đại đức Thích Minh Hậu phát biểu khai mạc cuộc họp với nội dung của cuộc họp hôm nay là triển khai Công Văn 031 của HĐTS TW GHPGVN về việc tăng cường nét đẹp văn hóa truyền thống  dân tộc tại các cơ sở thờ tự Phật giáo; triển khai và áp dụng Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Thông tư 021 của HĐTS  và một số Phật sự của huyện nhà trong thời gian tới.

Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Gia Mập họp bàn Phật sự

Đại Đức Thích Chiếu Lượng triển khai công văn 031 của HĐTS TW GHPGVN về việc tăng cường nét đẹp văn hóa truyền thống  dân tộc tại các cơ sở thờ tự Phật giáo có 03 vấn đế chính: Tổ chức lễ hội mang tính văn minh, tiết kiệm, không phô trương hình thức, cần tuyên truyền, vận động trong việc phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, văn hóa Phật giáo; Đề nghị chư Tôn đức Tăng Ni nêu cao tinh thần Bồ tát đạo, hướng dẫn đồng bào Phật tử và bà con loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo và các hình thức khác trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc và văn hóa GHPGVN; Trong các bài giảng chú trọng việc gìn giữ nét đẹp văn hoá truyền thống, thuần phong mỹ tục trong các lễ hội; Lan toả giá trị từ bi, lòng bao dung, tôn trọng sự khác biệt của các cộng đồng tín ngưỡng, tôn giáo bạn.

Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Gia Mập họp bàn Phật sự

Đại Đức Thích Minh Hậu triển khai Luật Tín Ngưỡng, Tôn giáo: Luật Tín Ngưỡng, Tôn giáo Số: 02/2016/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2016 có 09 Chương, 68 Điều- Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016 và được áp dụng từ ngày 01/01/2018; Nghị Định Số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo có 06 Chương, 25 Điều -  Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Thông qua Thông tư 021 ngày 26/01/2010 của HĐTS về việc Hướng dẫn sử dụng Đạo Kỳ, Đạo Ca, Huy hiệu Giáo hội tại các Hội nghị, Đại Hội, và Ngày Lễ Hội PG.

Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Gia Mập họp bàn Phật sự
Thượng toạ Thích Từ Tấn thống nhất ý kiến nội dung cuộc họp, đề nghị BTS GHPGVN huyện triển khai đến các trụ trì và Phật tử, nhằm để nắm bắt cụ thể hơn và thực hiện tốt hơn các văn bản của Giáo hội và của Nhà nước một cách thiết thực hơn.
- Ban Trị Sự PG huyện nên nhắc nhở về việc sử dụng Quốc ca, Đạo Ca, Quốc Kỳ, Đạo kỳ ,  Huy hiệu Giáo Hội để các chùa thực hiện và trang trí đúng hình thức theo sự hướng dẫn của  Thông tư 021 của Tw Giáo hội.

Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Gia Mập họp bàn Phật sự

Sư Cô Thích Nữ Trung Minh ý kiến về việc đốt giấy tiền vàng mã đề nghị giữa Tăng, Ni và Phật tử thực hiện đồng bộ và thống nhất .

Đại Đức Thích Chiếu Hoà mong chư tôn đức Tăng, Ni nên mạnh mẽ hướng dẫn Phật tử thực hiện Công Văn 031 của HĐTS.

Cư sỹ Võ Tất Luỹ - chùa Viên Tuệ: Mong UBND huyện hướng dẫn làm thủ tục xây dựng khi có phát sinh thay đổi diện tích đúng theo pháp luật.

Sư Cô Thích Nữ Huệ Tâm: đề nghị BTS huyện, lãnh đạo Chính quyền huyện, xã quan tâm hỗ trợ giải quyết vấn đề sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử tại chùa.

Ông Phạm Hồng Khanh: Ghi nhận vai trò của Ban Trị sự PG huyện đã phối hợp cùng Chính Quyền các cấp  tổ chức những lễ hội văn hoá, chăm lo cho đồng bào nghèo ăn tết, và chính sách an sinh xã hội. đề nghị BTS huyện cần triển khai đến các chùa nhằm  phát huy tốt về việc thực hiện các văn bản của Giáo hội và của nhà nước đúng theo Luật Tín ngưỡng Tôn giáo; kết hợp với Phòng Nội Vụ huyện để giải quyết những vấn đề sinh hoạt liên quan đến Gia Đình Phật Tử tại các Tự viện trong huyện.

Ông Nguyễn Công Chí: đề nghị BTS PG huyện, các trụ trì và chính quyền địa phương có phương hướng sinh hoạt cho Gia đình phật tử  trong huyện; các chùa nên cảnh giác các phong trào từ thiện để tránh những phát sinh các vấn đề truyền  Đạo lạ  vào cộng đồng; đề nghị các Chùa khi xây dựng nên sử dụng các vật liệu hợp pháp rỏ nguồn gốc ( ví dụ như  sử dụng gỗ .v.v.).

Ông Đặng Công Bầu (áo xanh ngồi giữa) ghi nhận BTS PG huyện đã  phối hợp cùng Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng 778 chăm lo cho đồng bào nghèo ăn tết, với những hoạt động xoá đói giảm nghèo,  an sinh xã hội trong thời gian qua và hy vọng trong thời gian tới BTS PG huyện cùng tiếp tục đồng hành với Đoàn.


Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Gia Mập họp bàn Phật sự

Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Gia Mập họp bàn Phật sự

Hồi hướng và cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.


Chương trình Lễ Phật Đản các chùa trong huyện Bù Gia Mập sắp tới:

- Ban trị sự GHPGVN huyện Bù Gia Mập tổ chức vào ngày 08/04/ Mậu Tuất.
- Chùa Phước Duyên ngày 08/04/ Mậu Tuất (tổ chức nội bộ).
- Chùa Thanh Hoa ngày 10/4/ Mậu Tuất
- Chùa Hưng Thạnh ngày 13/04/ Mậu Tuất
- Chùa Lạc Thiện ngày 14/04/ Mậu Tuất
- Chùa Thanh Minh ngày 12/04/ Mậu Tuất
- Chùa Viên Tuệ ngày 10/04/ Mậu Tuất
- Chùa Hoa Sen ngày 15/04/Mậu tuất.
- Ngày 14/4/Mậu Tuất tập trung về dự lễ tại Lễ Đài của tỉnh hội tổ chức tại chùa Quang Minh, thị xã Đồng Xoài.


Minh Thiện