Post: : Admin

Nhân dịp bước sang thềm năm mới 2024, Ban hành đạo Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ đã tổ chức chuyến đi hành đạo kết hợp thăm viếng và chúc tết các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn 6.Chuyến đi hành đạo được diễn ra từ ngày 30/1/2024 đến ngày 3/2/2024. Nhằm ngày 21 – 24/12/ Quý Mão

Sáng ngày 30/1/2024 Ban hành đạo đã khởi hành từ tịnh xá Lộc Uyển, trung tâm của Giáo đoàn 6 đi đến các miền tịnh xá:

- Tổ Đình Minh Đăng Quang, tỉnh Vĩnh Long viếng thăm vấn an sức khỏe Hòa thượng Giác Giới vị Thầy chứng minh Giáo đoàn 6.

- Chùa Giác Quảng, Tp. Cần Thơ

- Tịnh xá Ngọc Thành, Tp. Cần Thơ

- Tinh xá Ngọc Hưng, Tp. Cần Thơ

- Tịnh xá Ngọc Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

- Chùa Phước Huệ, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

- Tịnh xá Ngọc Ánh, Chợ Mới tỉnh An Giang

- Tinh xá Ngọc Giác, xã Hiệp thành, Tp Bạc Liêu

- Tịnh xá Ngọc Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

- Pháp viện Minh Đăng Quang, viếng thăm vấn an sức khỏe Hòa thượng Giác Toàn

- Tịnh xá Phước Hưng, tỉnh Đồng Nai

- Tịnh xá Ngọc Chu; Tịnh xá Quang Minh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Tịnh xá Ngọc Như Hảo Đước, huyện Châu Thành, tỉnh tây Ninh

- Tịnh xá Trúc Lâm, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

- Tịnh xá Ngọc Chơn, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

- Tịnh xá Ngọc Long, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

- Tinh xá Ngọc Định, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

- Tịnh xá Ngọc Nhơn Tịnh xá Ngọc Sanh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Được biết đây cũng là nét đẹp truyền thống của Giáo đoàn 6 từ nhiều năm nay, mỗi độ xuân về Hòa thượng viện chủ Giác Tuấn hướng dẫn Ban hành đạo thực hiện lời Tổ dạy: “Bởi đạo Phật là đạo Khất sĩ du Tăng, con đường của bậc giác ngộ. Đi theo con đường ấy là đến với chơn lý của võ trụ, để đạt mục đích Niết-bàn. Khất sĩ y bát là bậc thượng trí, sau sự học của lớp thế gian. Kẻ du học ấy phải đi xin ăn, mặc một bộ áo ba manh và một cái chén đựng đồ ăn, để nhẹ mình lo tu học và đi khắp xứ. “

 

Diệu Anh